Dostępność biletu w miejscach sprzedaży Dodatkowe informacje o bilecie
MIESIĘCZNY NA DWIE LINIE NORMALNY 72,00 zł 1900-01-01 2100-01-01 1
MIESIĘCZNY NA DWIE LINIE ULGOWY 36,00 zł 1900-01-01 2100-01-01 1
MIESIĘCZNY NA JEDNĄ LINIĘ NORMALNY 64,00 zł 1900-01-01 2100-01-01 1
MIESIĘCZNY NA JEDNĄ LINIĘ ULGOWY 32,00 zł 1900-01-01 2100-01-01 1
MIESIĘCZNY WSZYSTKIE LINIE NORMALNY 80,00 zł 2014-03-01 2100-01-01 1
MIESIĘCZNY WSZYSTKIE LINIE ULGOWY 40,00 zł 2014-03-01 2100-01-01 1
BILET NA OKAZICIELA 15 DNI WSZYSTKIE LINIE NORMALNY 60,00 zł 2014-03-01 2100-01-01 1
BILET NA OKAZICIELA 15 DNI WSZYSTKIE LINIE ULGOWY 30,00 zł 2014-03-01 2100-01-01 1
BILET NA OKAZICIELA 30 DNI WSZYSTKIE LINIE NORMALNY 110,00 zł 2014-03-01 2100-01-01 1
BILET NA OKAZICIELA 30 DNI WSZYSTKIE LINIE ULGOWY 55,00 zł 2014-03-01 2100-01-01 1
B.OKRESOWY 30-DNIOWY NA 1 LINIĘ NORMALNY 64,00 zł 2014-03-01 2100-01-01 1
B.OKRESOWY 30-DNIOWY NA 1 LINIĘ ULGOWY 32,00 zł 2014-03-01 2100-01-01 1
B.OKRESOWY 30-DNIOWY NA 2 LINIE NORMALNY 72,00 zł 2014-03-01 2100-01-01 1
B.OKRESOWY 30-DNIOWY NA 2 LINIE ULGOWY 36,00 zł 2014-03-01 2100-01-01 1
B.OKRESOWY 30-DNIOWY WSZYSTKIE LINIE NORMALNY 88,00 zł 2014-03-01 2100-01-01 1
B.OKRESOWY 30-DNIOWY WSZYSTKIE LINIE ULGOWY 44,00 zł 2014-03-01 2100-01-01 1
OKRESOWY 15 DNIOWY NA 1 LINIĘ NORMALNY 34,00 zł 2014-03-01 2100-01-01 1
OKRESOWY 15 DNIOWY NA 1 LINIĘ ULGOWY 17,00 zł 2014-03-01 2100-01-01 1
OKRESOWY 15 DNIOWY NA 2 LINIE NORMALNY 38,00 zł 2014-03-01 2100-01-01 1
OKRESOWY 15 DNIOWY NA 2 LINIE ULGOWY 19,00 zł 2014-03-01 2100-01-01 1
OKRESOWY 15 DNIOWY NA WSZYSTKIE LINIE NORMALNY 46,00 zł 2014-03-01 2100-01-01 1
OKRESOWY 15 DNIOWY NA WSZYSTKIE LINIE ULGOWY 23,00 zł 2014-03-01 2100-01-01 1
OKRESOWY 150-DNIOWY NA WSZYSTKIE LINIE NORMALNY 340,00 zł 1900-01-01 2100-01-01 1
OKRESOWY 150-DNIOWY NA WSZYSTKIE LINIE ULGOWY 170,00 zł 1900-01-01 2100-01-01 1
OKRESOWY 90 DNIOWY NA WSZYSTKIE LINIE NORMALNY 220,00 zł 2014-03-01 2100-01-01 1
OKRESOWY 90 DNIOWY NA WSZYSTKIE LINIE ULGOWY 110,00 zł 2014-03-01 2100-01-01 1

Wszystkie podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT.